„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Ježíš Kristus. (Matoušovo evangelium 24, 14)

V mapě jsou učedníci Ježíše Krista, kteří se rozhodli nabídnout společenství a pomoc dalším. Cílem mapy je umožnit lidem, aby o sobě věděli a získali kontakt. Do mapy je možné se registrovat podle vlastního uvážení, za jednotlivé lidi tedy nemůžeme ručit. Pokud někoho hledáte, proste Pána Boha o moudrost a rozlišení — jako ve všech oblastech života.