Čeština

Poslední reformace

Kniha Poslední reformace, Torben Sondergaard

Mnohé z toho, co dnes můžeme pozorovat v církvi, není založeno na Novém zákoně, ale na Starém zákoně, církevní kultuře a pohanství. Proto je naléhavě nutné, aby se Boží lid zastavil a podíval se blíže na dnešní církev a porovnal ji s první církví, jak nám ji představuje Bible. Pokud máme být při činění učedníků ze všech národů úspěšní, musíme se vrátit k předloze, kterou nacházíme v Bibli. Začněme s reformací!

Knihu můžete zdarma stáhnout a číst. Pokud chcete raději papírovou knihu, můžete si ji objednat na Nasledovani.cz. Elektronická kniha je dostupná ve formátech MOBI, ePUB a PDF.

Elektronickou knihu můžete šířit a používat dle licence Creative Commons BY-NC-ND.

Křesťan, učedník nebo otrok?

kuo-mini

Mnoho lidí v církvi žije v klamu, kvůli kterému byli odvedeni daleko od křesťanství, jak o něm čteme v Bibli – od křesťanství, které přináší spásu a proměnu. Tito „křesťané“ jsou produktem „křesťanství“, které se v mnohém odchýlilo velmi daleko od toho, co říká Bible. Pokud jsi jedním z nich, jsi jedním z mnoha, kteří potřebují slyšet skutečné evangelium a začít žít životem, který má pro tebe Bůh: silný život s Ježíšem Kristem jako tvým Pánem a Spasitelem – život, který mnoho oklamaných křesťanů skutečně chce a touží po něm.
Lidé, kteří znají křesťanství jen skrze některé církevní aktivity, taktéž potřebují slyšet skutečné evangelium o spasení skrze víru v Ježíše. Skrze poselství této knihy mohou poznat, že křesťanství je něco daleko většího než doposud věřili nebo si mysleli.

Knihu můžete zdarma stáhnout a číst. Kniha je dostupná ve formátech MOBI, ePUB a PDF. Knihu můžete šířit a používat dle licence Creative Commons BY-NC-ND. Pokud chcete raději knihu v papírové podobě, můžete si ji objednat v internetovém obchodě Nasledovani.cz.

Zdravé učení

kniha Zdravé učeníZdravé učení vytváří podle Bible pravou Boží bázeň. Pokud Boží bázeň v našich církvích chybí, je to znamením, že nekážeme skutečné Slovo Boží a nemáme zdravé učení. Zdravé učení nás má vést k tomu, abychom uviděli potřebu odevzdat všechno Bohu a žít ve světle. Když žijeme ve světle, není v nás žádná tma ani hřích (1. Jan 1,7).
K chození s Bohem je nezbytná pravá zbožnost a svatost. V tomto prorockém slově k církvi nás Torben Søndergaard přivádí zpět k Bibli, kde najdeme zdravé učení včetně návodu, jak jednat s hříchem v církvi i v jednotlivci.
Má církev zdravé učení, a to i co se týká hříchu? Může církev dostat odpověď na své modlitby, pokud je v táboře hřích? Je církev pod prokletím, protože toleruje hřích? Může osoba, která je skutečně znovuzrozená, pokračovat ve vědomém hříchu? Kážeme lacinou milost, která pošlapává Ježíšovu krev? To jsou závažné otázky, jimiž se musíme zabývat, pokud očekáváme, že Bůh vyslyší naše modlitby. Jeho Slovo k církvi je: čiňte pokání!

Knihu můžete zdarma stáhnout a číst. Kniha je dostupná ve formátech MOBI, ePUB a PDF. Knihu můžete šířit a používat dle licence Creative Commons BY-NC-ND. Pokud chcete raději knihu v papírové podobě, můžete si ji objednat v internetovém obchodě Nasledovani.cz.

Slovenština

Knihu Posledná reformácia ve slovenském překladu si můžete objednat zde.

Ostatní jazyky

Knihy v angličtině a dalších jazycích můžete získat na stránkách The Last Reformation.